Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer

In Nederland sterven jaarlijks zo'n 136.000 mensen. Van dit aantal kiest de helft ervoor om te worden gecremeerd, de andere helft geeft er de voorkeur aan om te worden begraven. Tot het jaar 2030 wordt uitgegaan van een toename van het sterftecijfer met ongeveer 40 % (circa 186.000 per jaar).

Uitgaande van deze cijfers is binnen enkele decennia een uitbreiding van tenminste 50.000 begraafplekken noodzakelijk en krijgt een kwart van de Nederlandse gemeenten in de nabije toekomst te maken met een tekort aan graven. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het beheer van een begraafplaats, met name voor het aantal grafdelvingen en grafruimingen.

Als u er zeker van wilt zijn dat de werkzaamheden op het gebied van grafdelving en grafruiming op juiste wijze worden uitgevoerd, is het van groot belang dit te laten doen door hiertoe gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer oftewel de BVOB.

IMAGE Verslag opgraving verzetsheld C.A. (Kees) Spitters
donderdag 17 december 2020
Verslag van de opgraving van C.A. (Kees) Spitters, welke heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 oktober 2020 op de RK begraafplaats St. Jan de Doper te...     Lees meer ...
IMAGE De ontwikkeling van het ruimen van stoffelijke resten
maandag 24 februari 2020
In een krantenartikel van het Brabants Dagblad wordt beschreven hoe een van onze leden, Piëtas B.V., een project uitvoert. Kenmerkend is de...     Lees meer ...
© 2000 BVOB
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door BVOB