Beeldmerk BVOB

 

Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer

 

Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer

 

In Nederland sterven jaarlijks zo'n 136.000 mensen. Van dit aantal kiest de helft ervoor om te worden gecremeerd, de andere helft geeft er de voorkeur aan om te worden begraven. Tot het jaar 2030 wordt uitgegaan van een toename van het sterftecijfer met ongeveer 40 % (circa 186.000 per jaar).

Uitgaande van deze cijfers is binnen enkele decennia een uitbreiding van tenminste 50.000 begraafplekken noodzakelijk en krijgt een kwart van de Nederlandse gemeenten in de nabije toekomst te maken met een tekort aan graven. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het beheer van een begraafplaats, met name voor het aantal grafdelvingen en grafruimingen.

Als u er zeker van wilt zijn dat de werkzaamheden op het gebied van grafdelving en grafruiming op juiste wijze worden uitgevoerd, is het van groot belang dit te laten doen door hiertoe gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer oftewel de BVOB.

IMAGE BVOB feliciteert de gediplomeerden van de opleiding 'Vakman Begraafplaatsen'.
vrijdag 30 augustus 2019
Op maandag 3 juni hebben 7 deelnemers van de opleiding 'Vakman Begraafplaatsen' het diploma in ontvangst genomen. Het diploma werd uitgereikt in het...     Lees meer ...
IMAGE Het Weekend van de Begraafplaats
maandag 06 mei 2019
De drempel om zomaar een begraafplaats op te lopen is vaak hoog. U loopt liever door dan dat u een wandeling over een begraafplaats maakt. En dat...     Lees meer ...
  • index3
  • inderx1
  • index6
  • index4
  • index8
  • index5
  • index7
  • index2
  • index10
  • index9