Samenwerkingen

De BVOB onderhoudt goede contacten met verschillende organisaties en instellingen die direct of indirect betrokken zijn bij de aanleg/renovatie en het onderhoud van begraafplaatsen en het ruimen en delven van graven.

Zo is er regelmatig overleg met:

 

De Landelijk Organisatie van Begraafplaatsen (LOB),

 

Het Comité Van Waakzaamheid (CVW Leusden) en

 

 

Het Ministerie van VROM.

© 2000 BVOB
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door BVOB