Skip to main content

Toelatingscriteria nieuwe leden

Indien u lid wilt worden van de BVOB, dan gelden er enkele toelatingscriteria. Deze zijn ervoor om te zorgen dat de kwaliteit binnen de BVOB gewaarborgd blijft. Bij aanvraag van het lidmaatschap is het aspirant lid er van op de hoogte dat het aan alle van de onderstaande punten dient te voldoen:

 • Een aspirant lid geeft de BVOB toestemming om ten minste 3 door het lid aangegeven referenties na te trekken.
  Het aspirant lid dient hiervoor 5 referentie projecten in bij ten minste 3 verschillende opdrachtgevers.
  De referenties mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.
  De referentie projecten moeten werkzaamheden bevatten die gerelateerd zijn aan het bestaansrecht van de BVOB, namelijk grafruiming en/of grafdelving en opgraving.
 • Bij twijfels over de referenties in onder punt 1 staat het de BVOB vrij om op eigen initiatief nog 2 referenties na te vragen.
  Het aspirant lid geeft hiervoor haar toestemming.
 • Het aspirant lid kan aantonen hoe de veiligheid binnen de organisatie is geborgd.
  Wij gaan er vanuit dat de leidinggevende beschikt over een VCA VOL diploma.
 • Het aspirant lid kan aantonen hoe de medewerkers die zich bezig houden met ruimen en delven zijn opgeleid.
 • Het aspirant lid conformeert zich, wanneer het lid is, aan het kwaliteitshandboek van de BVOB.
 • Het aspirant lid ondertekent bij aanvang van het lidmaatschap de gedragscode van de BVOB.
 • Het aspirant lid kan aantonen dat het niet in staat van faillissement verkeert.
 • Het aspirant lid is bij aanvang van het lidmaatschap niet verwikkeld in een gerechtelijke procedure met betrekking tot ruimen en delven.

Indien blijkt dat het aspirant lid niet aan de bovenstaande onderdelen kan voldoen dan kan het aspirant lid 3 jaar na de eerste aanvraag wederom een verzoek tot lidmaatschap indienen.