Skip to main content

Samenwerkingen

De BVOB onderhoudt goede contacten met verschillende organisaties en instellingen die direct of indirect betrokken zijn bij de aanleg/renovatie en het onderhoud van begraafplaatsen en het ruimen en delven van graven.

  • Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
  • Het Comité Van Waakzaamheid (CVW Leusden)
  • Het Ministerie van VROM

    Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Miliebeheer