Skip to main content

BVOB vernieuwd kwaliteitshandboek

In 2003 heeft de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsen (BVOB) een kwaliteitshandboek opgesteld. Doel van dit handboek is om de leden te ontlasten met betrekking tot de wettelijke -, veiligheids-, gezondheids- en milieu aspecten die bij de werkzaamheden van de BVOB (ruimen, delven en opgraven) horen.

Werkgroep kwaliteitshandboek 2015In 2010 zijn de wijzigingen in de wet op de lijkbezorging opgenomen in het kwaliteitshandboek.

De BVOB heeft moeten vaststellen dat in de afgelopen jaren er in het vakgebied diverse ontwikkelingen waren waarvan het noodzakelijk is dat deze in het kwaliteitshandboek staan. In het nieuwe kwaliteitshandboek zijn deze nieuwe ontwikkelingen zoals Islamitisch begraven en natuur begraven opgenomen.

Daarnaast biedt het nieuwe kwaliteitshandboek ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen als die zich voor mochten doen makkelijk en snel toe te voegen aan de protocollen. Gedacht kan worden aan de wijzigingen in de natuurbeschermingswet.

Doel van de BVOB is om de werkzaamheden met stoffelijke resten respectvol, veilig en met een hoog kwaliteitsniveau uit te voeren. Een goed kwaliteitshandboek helpt de leden daarbij. Met de vernieuwing kunnen onze leden kwaliteit garanderen aan hun opdrachtgevers.

Het eerste kwaliteitshandboek werd op de algemene ledenvergadering uitgereikt aan George van der Mark van de firma Meersma Holding B.V. Hij was een van de leden van de wekgroep die het handboek heeft aangepast. Dit was tevens zijn laatste activiteit binnen de BVOB omdat hij nu gaat genieten van zijn pensioen.

De werkgroep bestond verder uit Jan Bos (Monumenta Graveniers) Steven Turenhout (GT Begraafplaatstechniek) en Liset van Pinxteren – van de Kerkhof (secretaris BVOB).